Ako financovať bývanie? Poradíme vám!

Financovanie bývania je téma, ktorou sa skôr či neskôr bude musieť zaoberať azda každý z nás.

Nakoľko nie každý disponuje dostatočnou finančnou hotovosťou, aby nemusel kúpu domu či bytu dofinancovať niektorým z foriem úveru, prinášame vám všetky užitočné informácie a prehľad toho, akým spôsobom je možné financovať svoje vlastné bývanie.

 

Na kúpu vlastného bytu či stavbu alebo kúpu rodinného domu potrebujete dostatok finančných prostriedkov. Ak nemáte hotovosť, na výber máte rôzne spôsoby financovania svojho bytového problému.

Úver na bývanie

Ak sa chystáte na kúpu bytu, domu alebo by ste najradšej stavali, obnovovali či modernizovali, problémom môžu byť chýbajúce financie. Riešením tak môže byť úver na bývanie, ktorý sa stal jedným z najčastejších foriem financovania bývania.

Úvery na bývanie už dávno nie sú pre Slovákov neznámym produktom. V súčasnosti sú dokonca jedným z dominantných nástrojov finančnej podpory.

Odporúčame: Inšpirujte sa: Nenáročné úpravy v spálni pre lepší spánok!

úver pre mladých

Zdroj: Depositphotos

Čo je to úver na bývanie?

Úverom na bývanie je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je:

 • buď zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavanej nehnuteľnosti, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej nehnuteľnosti,
 • účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva,
 • účelovo určená na vyplatenie vyššie uvedených úverov.

Praktické rady pri úvere na bývanie

 • Úverom na bývanie je hypotekárny úver a niektoré stavebné a iné úvery.
 • Úverom na bývanie nie je spotrebiteľský úver.
 • Úver na bývanie je možné čerpať výlučne bezhotovostne.
 • Pokiaľ ide o potrebné doklady, postupy jednotlivých poskytovateľov úverov na bývanie a bánk sa pri žiadosti o úver na bývanie líšia. Vaša banka vám poskytne presný zoznam požadovaných potrebných dokladov.

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Hmotná núdza je stav, keď príjem nedosahuje životné minimum a nie je možné ho zvýšiť vlastným pričinením. Zákon v takomto prípade umožňuje získať dávku, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok.

Neprehliadnite: Kufor, box či organizér na náradie: Ako vybrať ten najideálnejší?

hypotekárny úver

Zdroj: Depositphotos

Stavebné sporenie

Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia, ktorý sa skladá z:

 • vkladov stavebných sporiteľov,
 • úrokov,
 • štátnej prémie,
 • stavebného úveru a
 • iných zdrojov.

Stavebné sporenie môžu vykonávať len bankové inštitúcie (stavebné sporiteľne), ktorých predmetom činnosti je stavebné sporenie a majú bankové povolenie udelené Národnou bankou Slovenska (NBS) alebo iným bankovým regulátorom v rámci Európskej únie.  

Iba tieto banky môžu vo svojom názve používať označenie „stavebná sporiteľňa" a ponúkať produkt s označením „stavebné sporenie".

Štátny fond rozvoja bývania

Jeden z najlacnejších úverov na financovanie kúpy bytu alebo domu poskytuje Štátny fond rozvoja bývania. Účely podpory sú nasledovné:

 • obstaranie bytu,
 • obstaranie nájomného bytu,
 • obnova bytovej budovy,
 • výstavba zariadenia sociálnych služieb,
 • obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadateľom o finančnú podporu môže byť okrem právnických osôb, obcí a mestských častí, samosprávnych krajov aj:

 • fyzická osoba – ktorou je v tomto prípade občan členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, má trvalý pobyt na území SR, vek 18 rokov, má vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjem podľa osobitného predpisu (štipendium, dávky dôchodkového poistenia, atď.).

Odporúčame aj: Záhradné ruže: Ktoré odrody by nemali chýbať vo vašej záhrade?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE